2018 Vol. 39, No. 5

Display Method:
2018, 39(5)
Abstract:
Improving school meal based on nutrition standard
ZHANG Qian, LI Li, HU Xiaoqi
2018, 39(5): 641-643. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.001
Abstract(188) PDF(4)
Abstract:
A multi-sectorial cooperation mechanism supported by social network theory to promote the utilization of youth friendly service
FENG Ning, WANG Linhong
2018, 39(5): 644-648. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.002
Abstract(178) PDF(4)
Abstract:
School lunch waste among rural students receiving Nutrition Improvement Program in 2016
LI Li, XU Peipei, YANG Titi, CAO Wei, GAN Qian, PAN Hui, XU Juan, HU Xiaoqi, ZHANG Qian
2018, 39(5): 649-651. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.003
Abstract(191) PDF(5)
Abstract:
Canteens construction of schools receiving Nutrition Improvement Program for rural compulsory education students in 2016
XU Peipei, YANG Titi, CAO Wei, LI Li, GAN Qian, PAN Hui, XU Juan, HU Xiaoqi, ZHANG Qian
2018, 39(5): 652-654. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.004
Abstract(195) PDF(3)
Abstract:
School canteen meal provision of National Nutrition Improvement Programme for rural compulsory education students in 2016
YANG Titi, LI Li, XU Peipei, GAN Qian, CAO Wei, XU Juan, PAN Hui, HU Xiaoqi, ZHANG Qian
2018, 39(5): 655-657,661. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.005
Abstract(214) PDF(7)
Abstract:
Food supply in 2016 and its transition for pilot schools involved in the Nutrition Improvement Program for rural compulsory education students
GAN Qian, ZHANG Qian, XU Juan, YANG Titi, XU Peipei, LI Li, CAO Wei, PAN Hui, HU Xiaoqi
2018, 39(5): 658-661. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.006
Abstract(192) PDF(3)
Abstract:
Effect of PE class with different sport modes on body composition and cardiopulmonary function in primary school students
WEN Jianfei, WANG Qiang, GUN Junjun
2018, 39(5): 662-665. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.007
Abstract(192) PDF(0)
Abstract:
Posttraumatic growth in parents of exceptional children and association with quality of life: mediating role of social support
WANG Laibin
2018, 39(5): 666-669. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.008
Abstract(160) PDF(0)
Abstract:
Relationship between student teacher anxiety interpersonal trust self-efficacy and coping style among college students
HUANG Zhongyan, XU Huashan, MA Yan, WANG Lijin
2018, 39(5): 670-672. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.009
Abstract(206) PDF(0)
Abstract:
Correlation between physical activity awareness and physical behavior among college students in Henan province
XIAO Shuang, QIU Liefeng
2018, 39(5): 673-676,680. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.010
Abstract(224) PDF(2)
Abstract:
Effects of peer counseling on social adaptation among college students
HUA Rui
2018, 39(5): 677-680. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.011
Abstract(186) PDF(3)
Abstract:
Relationship between paternity attachment and non-suicidal self-injury behavior among middle school students
RU Fuxia, YANG Lixia, FU Shujian, ZHANG Liming, TANG Hanmei, FU Yanyan, CHEN Xiaolong, HU Wang, HUANG Peng
2018, 39(5): 681-684,687. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.012
Abstract(204) PDF(4)
Abstract:
Recognition study on the suicidal tendency of college students based on SVM
ZHANG Yuteng
2018, 39(5): 685-687. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.013
Abstract(165) PDF(3)
Abstract:
Relevance between BMI and fitness quality index of students
YANG Mengli, SUN Jing, YAN Guoli, LOU Xiaomin, PENG Yulin
2018, 39(5): 688-690,693. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.014
Abstract(201) PDF(4)
Abstract:
Indirect effect of body image dissatisfaction on association between obesity and self-esteem among children and adolescents
WU Lu, LI Ting, ZHANG Yifei, WANG Yuan, ZHANG Qin, YAO Rongying, HAN Hui, FU Lianguo
2018, 39(5): 691-693. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.015
Abstract(168) PDF(3)
Abstract:
Study of energy metabolic rate and its correlation to body composition among children aged 12 years old
CAO Xinzhao, ZHU Zheng, JIAO Jiaxin, WANG Siya, ZHUANG Jie
2018, 39(5): 694-697,701. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.016
Abstract(216) PDF(0)
Abstract:
Cumulative familial risk index and adolescent self-harm behaviors
GE Haiyan, LIU Aishu
2018, 39(5): 698-701. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.017
Abstract(218) PDF(6)
Abstract:
Meta analysis of the high risky behaviors and detection rate of HIV infection among MSM students in Mainland China
SHI Anxia, ZHANG Zhihua, WANG Jun, ZHU Xiaofang, ZHAO Yue, WANG Wei, ZHANG Hongbo
2018, 39(5): 702-705,708. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.018
Abstract(193) PDF(2)
Abstract:
Relationship between psychological resilience and mental health among students in senior high schools
WANG Shuaizhen, LIU Xiaoyu, DING Jianfei, FANG Lingna, CHENG Zhoujing, ZUO Heng, WU Wenhao, ZHANG Hongbo
2018, 39(5): 706-708. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.019
Abstract(168) PDF(2)
Abstract:
Analysis of children injuries in Hebei Province from 2011 to 2015
BAO Wen, LI Hua, LI Nan, SUN Jixin, ZHANG Xinliang, AN Hong
2018, 39(5): 709-712,715. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.020
Abstract(155) PDF(2)
Abstract:
Learning anxiety status and influencing factors of left-behind junior school students in underdeveloped rural areas in Guangdong
QIN Zuguo, LU Zhiwei, WANG Bingna, TANG Jie
2018, 39(5): 713-715. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.021
Abstract(162) PDF(6)
Abstract:
Association between abnormal serum alanine aminotransferase and body mass index in college students
CUI Huijing, ZHANG Man
2018, 39(5): 716-718,722. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.022
Abstract(157) PDF(2)
Abstract:
Correlation between cardiac structure and function index and body surface area of children aged 6-8 years
ZHANG Meiling, WANG Jun, WANG Songli, ZHOU Yue, YU Liang, CHEN Yishan
2018, 39(5): 719-722. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.023
Abstract(181) PDF(3)
Abstract:
Detection and analysis of mycoplasma pneumoniae infection in children in Xiamen from 2015 to 2016
LI Xiujuan, LI Defa, LIAN Qingrong, LIN Minchuan, LUO Linhua, YE Huiming
2018, 39(5): 723-725. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.024
Abstract(155) PDF(0)
Abstract:
Association of childhood obesity with glycemic phenotypes in Beijing
SONG Qiying, SONG Jieyun, LI Chenxiong, MA Jun, WANG Yan, WANG Haijun
2018, 39(5): 726-728. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.025
Abstract(159) PDF(3)
Abstract:
Relationship between weight, blood pressure and sodium chloride (NaCl) taste threshold salt in Children
XU Lixia
2018, 39(5): 729-731. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.026
Abstract(189) PDF(0)
Abstract:
Dental caries and associated factor in primary school students
LIU Juhua, ZENG Sujuan
2018, 39(5): 732-734,737. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.027
Abstract(145) PDF(7)
Abstract:
Relationship between sleep duration and central obesity among primary and middle school in Yunnan
CHANG Litao, LIU Hong, HUANG Dafeng, CHEN Lu, YANG Yunjuan, DAI Limei, YANG Fan, TAN Min
2018, 39(5): 735-737. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.028
Abstract(226) PDF(5)
Abstract:
Antibodies to mumps among primary school students in Jiangsu Province in 2016
JIA Chengmei, WANG Zhiguo, ZHANG Lei, SUN Xiang, XU Yan, LIU Yuanbao, TANG Fenyang
2018, 39(5): 738-740. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.029
Abstract(177) PDF(2)
Abstract:
Epidemiological tracing of Shigella Sonnei bacillary dysentery outbreaks in rural boarding schools by whole-genome sequencing
LIU Dongli, ZHANG Yi, MA Guozhu, CAO Lei, SHI Yi, LI Wenjuan, LIU Changhong, SHI Wei, WANG Shu, ZHANG Zheng, NING Shaoqi, SUN Liang, GUAN Ronghui, ZHANG Tongjun, LIU Feng
2018, 39(5): 741-746. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.030
Abstract(205) PDF(6)
Abstract:
Prevalence of permanent teeth caries and related influencing factors in Ningxia in 2014
WANG Junyi, DONG Yanhui, XU Rongbin, CHEN Yanjun, ZHAO Haiping, MA Jun
2018, 39(5): 747-750. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.031
Abstract(177) PDF(6)
Abstract:
Analysis of school health personnel's working willingness in the coming two years and its influencing factors in primary and secondary schools in China
WANG Haixue, ZHU Guangrong, ZHANG Xin, ZHANG Bing, MA Jun, WEN Mengmeng, YAO Haizhou, HAO Xin, ZHANG Xinjie, GAO Aiyu, ZHANG Yao, QIU Aiming
2018, 39(5): 751-754. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.032
Abstract(195) PDF(4)
Abstract:
2018, 39(5): 755-758. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.033
Abstract(137) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 758-760. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.034
Abstract(140) PDF(0)
Abstract:
2018, 39(5): 761-763. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.035
Abstract(128) PDF(0)
Abstract:
2018, 39(5): 764-767. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.036
Abstract(125) PDF(5)
Abstract:
2018, 39(5): 768-769. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.037
Abstract(137) PDF(6)
Abstract:
2018, 39(5): 770-772. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.038
Abstract(134) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 772-775. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.039
Abstract(133) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 776-778. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.040
Abstract(150) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(5): 778-780. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.041
Abstract(160) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 781-783. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.042
Abstract(124) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 784-786. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.043
Abstract(136) PDF(0)
Abstract:
2018, 39(5): 787-789. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.044
Abstract(129) PDF(5)
Abstract:
2018, 39(5): 790-792. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.045
Abstract(141) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(5): 792-794. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.046
Abstract(152) PDF(6)
Abstract:
2018, 39(5): 795-797. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.047
Abstract(131) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(5): 798-800. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.05.048
Abstract(133) PDF(5)
Abstract: