2020 Vol. 41, No. 11

Display Method:
2020, 41(11)
Abstract:
2020, 41(11): 封3-封4.
Abstract:
Further thinking about the double-edged sword effect of digital media use on mental health among children and adolescents
WU Xiaoyan, TAO Fangbiao
2020, 41(11): 1601-1605. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.001
Abstract(302) PDF(22)
Abstract:
Importance and pathways for school health and health education in the new era
WANG Dengfeng
2020, 41(11): 1606-1609,1613. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.002
Abstract(251) PDF(16)
Abstract:
Internet addiction and college students' depression: an analysis of moderating mediating effects
WANG Tianli, WEI Hongyuan, LU Xiaoyan, ZHANG Kexin, ZHANG Xueqing, ZHANG Jianghui, ZHU Yunjiao, ZHANG Zhihua
2020, 41(11): 1610-1613. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.003
Abstract(231) PDF(21)
Abstract:
Mobile phone dependence and gray matter volume in college freshmen
ZOU Liwei, WU Xiaoyan, TAO Shuman, YANG Yajuan, ZHANG Qingjun, HONG Xuedong, XIE Yang, LI Tingting, ZHENG Suisheng, TAO Fangbiao
2020, 41(11): 1614-1616,1620. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.004
Abstract(212) PDF(11)
Abstract:
Effects of Internet addiction on depression symptoms among adolescences in Jilin Province
HU Yueyang, MEI Songli, GAO Tingting
2020, 41(11): 1617-1620. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.005
Abstract(234) PDF(14)
Abstract:
Moderating effect of sleep quality on the relationship between problematic mobile phone use and anxiety of college students
XIE Yang, WU Xiaoyan, TAO Shuman, XIANG Jianmin, XU Yongsheng, YANG Yajuan, ZOU Liwei, WANG Ying, LI Tingting, TAO Fangbiao
2020, 41(11): 1621-1624. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.006
Abstract(339) PDF(21)
Abstract:
Relationship between digital media use and anxiety in college students during the COVID-19 outbreak
WU Tianhao, ZHANG Yi, WANG Renjie, WU Xiaoyan, TAO Shuman, XU Shaojun, TAO Fangbiao
2020, 41(11): 1625-1628. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.007
Abstract(298) PDF(13)
Abstract:
Serum vitamin A among children aged 0-16 in Nantong
XU Zhanbin, NI Yufei, XU Xiaojing
2020, 41(11): 1629-1630,1634. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.008
Abstract(202) PDF(4)
Abstract:
Breakfast consumption and influencing factors of primary and middle school students in rural poor areas of Guizhou Province
LIU Yingjie, LIANG Yi, ZHOU Huimin, WANG Shiran, ZHAO Yong, YANG Dagang
2020, 41(11): 1631-1634. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.009
Abstract(200) PDF(5)
Abstract:
Prevalence of the double burden of malnutrition among primary and secondary school students in Guangzhou in the 2004-2013 academic year
MAI Jincheng
2020, 41(11): 1635-1637,1642. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.010
Abstract(182) PDF(12)
Abstract:
Health education needs and demands for primary and middle school students in Guiyang
SHI Xiaoyuan, ZHU Yan, ZENG Li, DU Jinyong, DAI Biao
2020, 41(11): 1638-1642. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.011
Abstract(178) PDF(5)
Abstract:
Nutritional status of children with autism spectrum disorders in Zhengzhou
FANG Shuanfeng, WANG Shaowen, ZHANG Yun, CHEN Jingjing, REN Lingmin
2020, 41(11): 1643-1645,1649. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.012
Abstract(167) PDF(1)
Abstract:
Risk perception, emergency preparedness and emergency literacy among medical students under COVID-19 epidemic
YU Xingli, LI Ailing, TANG Jian, XIE Hong, ZHU Jing, XIONG Wenqin, CHEN Yanhua
2020, 41(11): 1646-1649. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.013
Abstract(213) PDF(7)
Abstract:
Trends of substance abuse behavior among adolescents in Guangdong Province, 2007-2016
QU Yabin, SHEN Shaojun, YUAN Huahui, ZENG Jin, NIE Shaoping
2020, 41(11): 1650-1653. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.014
Abstract(176) PDF(7)
Abstract:
Sex-related knowledge and behavior among children in senior grade of kindergarten in rural areas fo Sichuan Province
WANG Zhennan, ZHANG Rong, YANG Jianhan, TIAN Haiyan, LU Shiya, HUANG Na, LUO Shili, YE Yunli
2020, 41(11): 1654-1656. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.015
Abstract(199) PDF(6)
Abstract:
A case-control study of association between e-cigarettes with smoking tendency in adolescents
CHE Beibei, GAO Jingrong, CHEN De, JIA Xiaoxian, XU Kun, WANG Jian, XIE Chenchen, YU Jinming
2020, 41(11): 1657-1660. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.016
Abstract(253) PDF(10)
Abstract:
AIDS-related knowledge among college freshmen and its influence on sexual attitudes and behaviors in Jiangsu Province
DU Guoping, YU Qingzhou, WANG Yaqing, ZHANG Jun, LYU Yumei, ZHANG Suqin, GAO Rong
2020, 41(11): 1661-1663,1667. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.017
Abstract(221) PDF(5)
Abstract:
Associations of psychological resilience with family cohesion and non-suicidal self-injury of middle school students in Fujian Province
LIN Lihua, ZENG Fanghua, JIANG Qin, LIAO Meiling, ZHANG Yumin, ZHENG Jindi
2020, 41(11): 1664-1667. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.018
Abstract(221) PDF(9)
Abstract:
Interaction effects between the dietary behaviors and the type of caregivers on their overweight or obesity among left-behind children
SHA Mian, XU Jiali, SONG Yongjing, LU Jinkui, WU Xiaoyan, XU Honglyu
2020, 41(11): 1668-1670,1674. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.019
Abstract(230) PDF(6)
Abstract:
Knowledge and behavior towards COVID-19 among primary and middle school students in Guangdong Province
LIANG Pengyan, QIN Zuguo, LU Zhiwei, GAO Jun, LIN Huang, ZHENG Xiao, ZHANG Chichen
2020, 41(11): 1671-1674. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.020
Abstract(245) PDF(13)
Abstract:
Comparison of mental health status between freshmen upgrading from junior college and ordinary freshmen in Nanjing City
SHI Qiong, MA Xiaolu
2020, 41(11): 1675-1677. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.021
Abstract(182) PDF(3)
Abstract:
Relationship between physical activity and trajectories of anxiety and depression scores in college students
GU Hongbo, WANG Xiangying, BAN Mengjiao
2020, 41(11): 1678-1681,1687. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.022
Abstract(244) PDF(8)
Abstract:
Influence of physical exercise on mental health of college students during the epidemic of COVID-19
LIN Xiaogui, XU Jianqing
2020, 41(11): 1682-1687. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.023
Abstract(295) PDF(15)
Abstract:
Analysis on the age of menarche and associated factors of Han, Zhuang and Yao nationality female students in Guangxi
LIU Yue, CAI Qiuling, ZHAO Yanqiong, LI Chunling
2020, 41(11): 1688-1691. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.024
Abstract(254) PDF(7)
Abstract:
Influence of the physical growth indicators of primary and middle school students on hemoglobin in different economic zones of Ningxia
MA Ling, ZHANG Wenxia, ZHANG Hui, ZHAO Haiping
2020, 41(11): 1692-1694,1698. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.025
Abstract(160) PDF(4)
Abstract:
Preliminary analysis on distribution characteristics and risk factors of uric acid in overweight and obese children aged 7-13 in Tangshan City
CHEN Xinchun, GU Xiaona, KOU Yongmei, YANG Zhenpeng, YANG Xuebing
2020, 41(11): 1695-1698. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.026
Abstract(235) PDF(5)
Abstract:
Correlation analysis of lipid metabolism and heart rate deflection point in 7-12-year old students residing at high altitude
KONG Haijun, ZHOU Xia, WANG Fenghua, ZHU Yuanbao, LI Xinlong
2020, 41(11): 1699-1702,1706. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.027
Abstract(215) PDF(3)
Abstract:
Associated factors of screened myopia of junior middle school students in six provinces of China
GUO Zhen, XIE Sen, DU Xianli, LONG Keli, QIAO Zhentao, LIN Ping, DAI Yunhai, XU Minglin, YU Hongbo, HUANG Yusen
2020, 41(11): 1703-1706. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.028
Abstract(277) PDF(28)
Abstract:
Trend of injury mortality of children and adolescents in Kunming during 2010-2019
LI Zhikun, ZHANG Maorong, YANG Zhao, YAN Fang, LI Qi, WANG Pan
2020, 41(11): 1707-1710,1715. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.029
Abstract(192) PDF(9)
Abstract:
Association between breastfeeding and types of obesity in children and adolescents
HUO Jiakang, YANG Zhaogeng, DONG Bin, WEN Bo, DONG Yanhui, MA Jun
2020, 41(11): 1711-1715. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.030
Abstract(183) PDF(11)
Abstract:
Current status and demand of health services in primary and middle school clinic in 16 provinces of China
YAO Haizhou, ZHU Guangrong, WANG Haixue, HAO Xin, ZHANG Bing, MA Jun, WEN Mengmeng, GAO Aiyu, SHI Xiaoyan, ZHANG Yao, QIU Aiming, ZHANG Xin
2020, 41(11): 1716-1718,1722. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.031
Abstract(188) PDF(9)
Abstract:
Tracking evaluation of "General Provisions of Safety and Health for Writing Boards"
ZHAO Jinhui, GUO Xin, QIN Ran, LIU Jindong, ZHANG Fengyun, GAO Xian, HUA Weiyu, YU Dehe
2020, 41(11): 1719-1722. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.032
Abstract(174) PDF(7)
Abstract:
2020, 41(11): 1723-1726. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.033
Abstract(132) PDF(2)
Abstract:
2020, 41(11): 1726-1729. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.034
Abstract(131) PDF(4)
Abstract:
2020, 41(11): 1730-1733. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.035
Abstract(143) PDF(4)
Abstract:
2020, 41(11): 1734-1736. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.036
Abstract(134) PDF(9)
Abstract:
2020, 41(11): 1737-1741. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.037
Abstract(140) PDF(13)
Abstract:
2020, 41(11): 1741-1744. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.038
Abstract(123) PDF(8)
Abstract:
2020, 41(11): 1745-1749. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.039
Abstract(141) PDF(8)
Abstract:
2020, 41(11): 1749-1752. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.040
Abstract(127) PDF(7)
Abstract:
2020, 41(11): 1753-1756. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.041
Abstract(172) PDF(31)
Abstract:
2020, 41(11): 1757-1760. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.11.042
Abstract(200) PDF(16)
Abstract: