2019 Vol. 40, No. 9

Display Method:
2019, 40(9)
Abstract:
2019, 40(9): 1281-1285,1288. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.001
Abstract(144) PDF(10)
Abstract:
2019, 40(9): 1286-1288. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.002
Abstract(125) PDF(2)
Abstract:
Associations of water drinking and voiding behaviors with health
ZHANG Na, ZHANG Jianfen, MA Guansheng
2019, 40(9): 1289-1292. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.003
Abstract(191) PDF(6)
Abstract:
School health in elementary and secondary schools in Hubei Province during the early years of the People' s Republic of China
WANG Limin, DU Chengbin
2019, 40(9): 1293-1295,1299. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.004
Abstract(154) PDF(2)
Abstract:
Association of within-day drinking occasion with quantity of water consumption during spring among college students in Hebei Province
YAN Xinyu, LIU Shufang, ZHANG Jianfen, ZHANG Na, QIN Xinhong, HE Hairong, CAI Hao, LI Yibin, MA Guansheng
2019, 40(9): 1296-1299. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.005
Abstract(181) PDF(9)
Abstract:
Weekday and weekend drinking behaviors during spring among college students in Hebei Province
ZHANG Na, ZHANG Jianfen, MA Lixin, YAN Xinyu, HE Hairong, LI Yibin, MA Guansheng
2019, 40(9): 1300-1303. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.006
Abstract(169) PDF(4)
Abstract:
Analysis of the urination behaviour in spring among college students in Hebei Province
ZHANG Jianfen, LIU Shufang, ZHANG Na, MA Lixin, HE Hairong, YAN Xinyu, GENG Yansheng, LI Yibin, MA Guansheng
2019, 40(9): 1304-1307. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.007
Abstract(183) PDF(13)
Abstract:
Types of fluid intake during spring among college students in Hebei Province
HE Hairong, LIU Shufang, ZHANG Jianfen, ZHANG Na, CAI Hao, YAN Xinyu, GUO Xiaohui, LI Yibin, ZHANG Man, MA Guansheng
2019, 40(9): 1308-1310,1314. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.008
Abstract(173) PDF(5)
Abstract:
Drinking behaviors among different time periods during spring in college students in Hebei Province
ZHANG Na, ZHANG Jianfen, MA Lixin, YAN Xinyu, HE Hairong, LI Yibin, MA Guansheng
2019, 40(9): 1311-1314. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.009
Abstract(174) PDF(2)
Abstract:
Daily behavior and self-perceived academic performance among students in Jiangxi Province
JIA Zhihui, WEN Xiaotong, LIN Yixiang, XU Wenyan, LI Xuyang, WANG Xiuzhu, JIANG Xiaoqing, XIE Fei, YUAN Zhaokang
2019, 40(9): 1315-1317,1321. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.010
Abstract(176) PDF(4)
Abstract:
Knowledge and awareness of hand-foot-mouth disease among parents of kindergarten children
SHEN Yimei, DING Yu, YU Meihua, MO Xiaochun, SHEN Hongwei, YU Sufen, SHEN Qiufang
2019, 40(9): 1318-1321. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.011
Abstract(164) PDF(0)
Abstract:
Relationship between childhood sexual abuse and sexual behavior among female nursing students
YANG Yan, QU Weina, ZHA Jinhong, ZHANG Guobao, XU Nuo, SU Puyu
2019, 40(9): 1322-1325. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.012
Abstract(173) PDF(1)
Abstract:
Anxiety life interference among primary and middle school students in Henan Province and its influencing factors
ZHU Xueli, SAI Xueying, SHI Liping, YU Jiejing, ZHAN Tingting, GENG Yaoguo
2019, 40(9): 1326-1329. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.013
Abstract(164) PDF(4)
Abstract:
Neglect and associated factors among preschool children in two-child families in southwest Shandong Province
LI Nan, FEI Zhonghua, LIANG Yan, MA Hongmei, DONG Liren, WANG Juan, HAO Xiuping
2019, 40(9): 1330-1332,1336. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.014
Abstract(164) PDF(0)
Abstract:
Analysis of the gender role in primary school students in Xiamen
GAO Di, LI Yanhui, YANG Zhaogeng, WANG Xijie, MA Jun, ZOU Zhiyong
2019, 40(9): 1333-1336. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.015
Abstract(168) PDF(0)
Abstract:
Associations between developmental assets and health risk behaviors among adolescents in Chongqing
LIU Yun
2019, 40(9): 1337-1341,1344. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.016
Abstract(164) PDF(4)
Abstract:
Parent-child cohesion and problematic mobile phone use of middle school students in Shenzhen
CHEN Dingyan, ZHOU Li, HUANG Yuanyuan, LI Xiaoheng
2019, 40(9): 1342-1344. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.017
Abstract(204) PDF(5)
Abstract:
Effectiveness mindfulness cognitive therapy intervention on sleep quality of college graduates with depression
ZHANG Yi-wen
2019, 40(9): 1345-1347,1352. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.018
Abstract(197) PDF(3)
Abstract:
Physical fitness among middle school students in Henan Province and associated factors
HUANG Shenglei, LOU Xiaomin, WANG Xiaolin, GAO Genli, GUO Weiwei
2019, 40(9): 1348-1352. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.019
Abstract(167) PDF(4)
Abstract:
Reliability and validity of Adolescent Self-rating Life Events Checklist among Chinese middle school students living in ru-ral areas
HUANG Juan, YANG Xiaobing, YU Yizhen, YUAN Shanshan, HAO Wen, XIANG Jingjing, KANG Chun
2019, 40(9): 1353-1355,1359. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.020
Abstract(161) PDF(7)
Abstract:
Correlation of urine phthalate metabolite levels with blood pressure in first-grade children
YAO Yao, WU Yu, CHEN Din-gyan, ZHOU Li, CHENG Jinquan, YUAN Guanxiang, WEN Ying, YIN Jiangwei, LI Honghua
2019, 40(9): 1356-1359. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.021
Abstract(177) PDF(3)
Abstract:
The relationship between calcaneal bone mineral density and bone mineral, fat and muscle content in adolescents
WU Bin, BAI Fenghua, LIN Mingxia, LIN Jianping
2019, 40(9): 1360-1362. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.022
Abstract(162) PDF(2)
Abstract:
Lifestyle and obesity of migrant children in Shanghai
YANG Maolin, LOU Yu, GONG Ling, LU Jinkui, TAO Shuman, WU Xiaoyan, TAO Fangbiao
2019, 40(9): 1363-1365. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.023
Abstract(160) PDF(7)
Abstract:
PPD results after 3-6 years of BCG vaccination and its effect on latent tuberculosis infection in children
KONG Wen, DING Xiaoyan, ZHU Limei, LU Feng, LI Chen, JIANG Jun, XU Zhuping, SUN Jianshe, LIU Hong, JIANG Hui, MIAO Chang-dong, LU Wei
2019, 40(9): 1366-1368. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.024
Abstract(192) PDF(10)
Abstract:
Effects of watching different screens on students' visual acuity
TAO Ran, WANG Zhenghe, DONG Bin, MA Jun
2019, 40(9): 1369-1372. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.025
Abstract(173) PDF(13)
Abstract:
Latent tuberculosis infection and tuberculosis incidence college freshmen in Chaoyang District during 2013 to 2015
LIANG Ruiying, XU Wei, WU Chunping
2019, 40(9): 1373-1375,1379. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.026
Abstract(174) PDF(21)
Abstract:
Deciduous dental caries among children aged 3-5 years in Henan Province and its influencing factors
WANG Zhigang, JI Yali, HE Jian, YANG Biansheng, LIU Baoying, LIU Xuejun, WANG Liru, SUN Jing, LI Fengjuan
2019, 40(9): 1376-1379. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.027
Abstract(165) PDF(9)
Abstract:
Feasibility of school health management model based on Internet technology
WANG Yaning, LIN Jianhai, YANG Jianping, LI Ping, QIU Wei, ZHENG Zhaojun, ZHU Surong
2019, 40(9): 1380-1382,1385. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.028
Abstract(168) PDF(2)
Abstract:
Infrastructure and sanitation practice of Chinese primary and middle schools canteens
DAI Jie, HU Peijin, WANG Junyi, LI Yanhui, XIE Xiaolian, LI Juan, ZHAO Haiping, MA Jun
2019, 40(9): 1383-1385. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.029
Abstract(196) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(9): 1386-1390. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.030
Abstract(117) PDF(4)
Abstract:
2019, 40(9): 1390-1392. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.031
Abstract(133) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(9): 1393-1396. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.032
Abstract(125) PDF(3)
Abstract:
2019, 40(9): 1396-1398. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.033
Abstract(123) PDF(4)
Abstract:
2019, 40(9): 1399-1401. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.034
Abstract(137) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(9): 1401-1403. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.035
Abstract(123) PDF(1)
Abstract:
2019, 40(9): 1404-1406. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.036
Abstract(109) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(9): 1406-1409. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.037
Abstract(127) PDF(1)
Abstract:
2019, 40(9): 1410-1412. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.038
Abstract(125) PDF(3)
Abstract:
2019, 40(9): 1412-1416. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.039
Abstract(155) PDF(8)
Abstract:
2019, 40(9): 1417-1419. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.040
Abstract(128) PDF(8)
Abstract:
2019, 40(9): 1420-1422. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.041
Abstract(136) PDF(5)
Abstract:
2019, 40(9): 1423-1425. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.042
Abstract(129) PDF(15)
Abstract:
2019, 40(9): 1425-1427. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.043
Abstract(124) PDF(10)
Abstract:
2019, 40(9): 1428-1430. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.044
Abstract(135) PDF(0)
Abstract:
2019, 40(9): 1430-1433. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.045
Abstract(152) PDF(10)
Abstract:
2019, 40(9): 1434-1437. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.046
Abstract(122) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(9): 1437-1440. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.09.047
Abstract(144) PDF(6)
Abstract: