2019 Vol. 40, No. 11

Display Method:
2019, 40(11)
Abstract:
2019, 40(11)
Abstract:
Physical fitiness promotion of Chinese students through comparison of physical health between Chinese and Japanese children and adolescents
YIN Xiaojian
2019, 40(11): 1601-1603,1610. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.001
Abstract(229) PDF(5)
Abstract:
Training practice of nutrition health educators in Japan
Miyuki Suenaga, ZHANG Lei
2019, 40(11): 1604-1606. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.002
Abstract(141) PDF(2)
Abstract:
Cluster analysis of changes in physique among Japanese children and adolescents during 1900-2016
GU Jinyue, WU Huipan, YIN Xiaojia, LI Yuqiang, Akira Suzuki
2019, 40(11): 1607-1610. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.003
Abstract(182) PDF(4)
Abstract:
Comparative analysis of physique between Chinese and Japanese children and adolescents
YUAN Xiang, YIN Xiaojian, ZHANG Ting, LI Yuqiang, Akira Suzuki
2019, 40(11): 1611-1615. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.004
Abstract(355) PDF(7)
Abstract:
Association between body mass index and physical fitness index in Chinese and Japanese children and adolescents
SHAO Jun, SUN Yi, YIN Xiaojian, LI Yuqiang, Akira Suzuki
2019, 40(11): 1616-1619. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.005
Abstract(240) PDF(6)
Abstract:
Relationship between body mass index and cardiorespiratory fitness in Chinese and Japanese children and adolescents
ZHENG Donghua, BI Cunjian, YIN Xiaojian, LI Yuqiang, Akira Suzuki
2019, 40(11): 1620-1623,1628. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.006
Abstract(201) PDF(4)
Abstract:
Secular trend in physical growth in Japanese children and adolescents during 1900-2016
XIE Qing, WU Huipan, YIN Xiaojian, LI Yuqiang, Akira Suzuki
2019, 40(11): 1624-1628. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.007
Abstract(208) PDF(3)
Abstract:
Environmental and health literacy of medical students in Gansu Province
TANG Lili, LIU Shihe, ZHU Ting, RUAN Ye
2019, 40(11): 1629-1632. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.008
Abstract(166) PDF(2)
Abstract:
Knowledge and access to sexual and reproductive health information among pupils in higher grades
TU Xiaowen, QI Wenjuan, LIAN Qiguo, ZUO Xiayun, MAO Yanyan, LOU Chaohua, ZHOU Weijin
2019, 40(11): 1633-1637. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.009
Abstract(172) PDF(4)
Abstract:
Factors influencing the usage of medical and health care APP among female college students
ZHAO Zixuan, YIN Wenqiang, MA Guangbin, ZHU Lili, ZHOU Longde, CHEN Xingmin, CHENG Cheng, LI Lingyu, HAN Yan, WANG Anqi
2019, 40(11): 1638-1640. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.010
Abstract(144) PDF(4)
Abstract:
Knowledge, attitude and behavior on salt and health among primary school students in Jinan
LIU Yueling, SUN Jie, CUI Hongchun, ZHANG Jun
2019, 40(11): 1641-1643,1646. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.011
Abstract(129) PDF(4)
Abstract:
Relationship between sexual behavior and health-risk behavior of college students
HU Chunmei, WANG Lei, WANG Yaxin
2019, 40(11): 1644-1646. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.012
Abstract(164) PDF(5)
Abstract:
Analysis of mental health knowledge and associated factors among under-graduates in Henan Province
WANG Yujie, GUO Zhengjun, WANG Hailing, YAO Fengju, YANG Shichang, ZHANG Ruiling
2019, 40(11): 1647-1649,1653. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.013
Abstract(175) PDF(2)
Abstract:
Comparison study of the distracted walking condition between ordinary high school students and vocational high school students in Shanghai
REN Jun, YE Zhoufeng, LI Fenfen, XUE Cheng, WANG Shumei
2019, 40(11): 1650-1653. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.014
Abstract(139) PDF(4)
Abstract:
Practice and service models of adolescent outpatient clinic
HUANG Jinyuan, GU Huayan, ZHANG Haiyan, HE Dan, QIN Mao, LIU Jia
2019, 40(11): 1654-1656,1661. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.015
Abstract(129) PDF(3)
Abstract:
Associations between intimate partner violence with emotion regulation and selfefficacy among young students with love experience
PENG Fuyan, ZHAO Zhixin, LI Minzhen, DING Xinran, ZHANG Yinrong, LI Yun
2019, 40(11): 1657-1661. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.016
Abstract(165) PDF(4)
Abstract:
Demand for health care service and associated factors in rural children under 7 years old of Ningxia
YANG Biao, LI Qin, CHEN Yanan, QIAO Hui
2019, 40(11): 1662-1664,1668. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.017
Abstract(142) PDF(4)
Abstract:
Relationship between prosocial behaviors and depressive symptoms in adolescents in rural China
LI Mingxia, ZHENG Hao, LIU Zhengkui
2019, 40(11): 1665-1668. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.018
Abstract(219) PDF(4)
Abstract:
Association of screen time with emotional and behavioral problems in preschool children
HAN Beibei, HUANG Huiping, YAO Xing, LI Xiaoyan, LI Shiyue, YAN Hong
2019, 40(11): 1669-1671. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.019
Abstract(218) PDF(0)
Abstract:
Behavioral problems of HIV infected children
ZENG Xiaoliang, LU Chunyan, TANG Zhenghua, LU Hongyan, QIN Qi, SHEN Zhiyong
2019, 40(11): 1672-1675. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.020
Abstract(141) PDF(2)
Abstract:
Analysis of mental health status of graduate students in clinical medical discipline and its countermeasures
XIE Jing, YE Ming, LIU Dongliang, XU Li, LIU Xiaolin, WEI Daoxiang, SUN Zhongwu
2019, 40(11): 1676-1678. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.021
Abstract(157) PDF(4)
Abstract:
Campus bullying in Shenzhen middle school students and its associations with quality of life
CAO Xiaolan, WEN Siying, KE Xiaoyin, LU Jianping
2019, 40(11): 1679-1681,1685. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.022
Abstract(140) PDF(4)
Abstract:
Aggressive behavior of Macao middle school students and its influencing factors
LI Danyang, WANG Dianxi, LI De
2019, 40(11): 1682-1685. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.023
Abstract(188) PDF(3)
Abstract:
Gender specific association between body composition and early puberty among adolescent
SONG Yun, LI Luxiu, XU Yuanyuan, GUO Xin, REN Lingling
2019, 40(11): 1686-1688. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.024
Abstract(139) PDF(5)
Abstract:
Biomechanical study on side slip and forward slip promotion among children aged 3-5 years
PANG Bo, JI Zhongqiu, ZHANG Zihua, JIANG Guiping, LI Jiahui
2019, 40(11): 1689-1693. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.025
Abstract(140) PDF(2)
Abstract:
Influence of public physical education course integrating physical fitness training on college students' physical health
ZHENG Jiawei, CUI Mingyue
2019, 40(11): 1694-1696,1699. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.026
Abstract(186) PDF(5)
Abstract:
Epidemiology and relevant factors of iron-deficiency anemia among children in plateau areas
YUE Li, LI Jiayue, HUANG Lei, HE Li, YI Bin, NAN Nan, GAO Yang, CHEN Yiming
2019, 40(11): 1697-1699. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.027
Abstract(140) PDF(4)
Abstract:
Analysis of echinococcosis prevalence among children and adolescents aged 3 to 18 years in Lhasa
TANG Xiaojia, Gesang Zhuoga, WANG Zhenghe, MA Jun
2019, 40(11): 1700-1702. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.028
Abstract(150) PDF(2)
Abstract:
Comparison of body mass index, waist-hip ratio and body fat ratio in assessing obesity among college students
ZHU Wenhui, TIAN Huizi, ZHANG Ruijie, ZHANG Defu
2019, 40(11): 1703-1705,1708. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.029
Abstract(170) PDF(1)
Abstract:
Microbial concentration and particle size distribution characteristics of indoor air in colleges and universities in winter
YU Dan, CAI Zhibin, LI Ran, WANG Lina
2019, 40(11): 1706-1708. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.030
Abstract(145) PDF(2)
Abstract:
Teaching environment of primary middle and high schools in Suzhou during 2019
PAN Yanyu, ZHOU Guilan, SHEN Hui, HU Jia, DING Ziyao, HAN Di
2019, 40(11): 1709-1711. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.031
Abstract(162) PDF(8)
Abstract:
Effect of air pollutants on salivary lysozyme of pupils in Hangzhou
LIU Weiyan, XU Hong, LIU Jing
2019, 40(11): 1712-1714. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.032
Abstract(157) PDF(2)
Abstract:
Microbial contamination of drinking water in rural schools in Shaanxi in 2018
LEI Peiyu, DING Yong, ZHENG Jingli, CHANG Feng
2019, 40(11): 1715-1717. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.033
Abstract(145) PDF(0)
Abstract:
2019, 40(11): 1718-1720. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.034
Abstract(114) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(11): 1720-1724. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.035
Abstract(131) PDF(7)
Abstract:
2019, 40(11): 1725-1727. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.036
Abstract(129) PDF(8)
Abstract:
2019, 40(11): 1727-1730. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.037
Abstract(115) PDF(5)
Abstract:
2019, 40(11): 1731-1733. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.038
Abstract(126) PDF(4)
Abstract:
2019, 40(11): 1734-1736. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.039
Abstract(125) PDF(0)
Abstract:
2019, 40(11): 1737-1738. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.040
Abstract(114) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(11): 1739-1741. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.041
Abstract(119) PDF(8)
Abstract:
2019, 40(11): 1742-1744. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.042
Abstract(132) PDF(4)
Abstract:
2019, 40(11): 1745-1748. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.043
Abstract(125) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(11): 1748-1750. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.044
Abstract(119) PDF(5)
Abstract:
2019, 40(11): 1751-1756. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.045
Abstract(117) PDF(0)
Abstract:
2019, 40(11): 1756-1760. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.11.046
Abstract(131) PDF(0)
Abstract: